(1)
ChanF.; KurniawanA. R.; KalilaS.; AmaliaF.; AprilianiD.; HerdanaS. V. DAMPAK BULLYING TERHADAP PERCAYA DIRI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR. pen. mahakam. j. pendidik. dasar. 2020, 4, 152-157.