(1)
RiniE. K. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN IPS SD RUANG KELAS A SEMESTER I JURUSAN PGSD UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA TAHUN PELAJARAN 2013. pen. mahakam. j. pendidik. dasar. 2016, 1, 23-41.