Syahtia Pane, Widi. 2022. “ STUDENTS PERCEPTION TOWARD DESCRIPTIVE REVIEW ACTIVITY ON EXTENSIVE READING CLASS OF ENGLISH DEPARTMENT OF WIDYA GAMA MAHAKAM UNIVERSITY”. Pendas Mahakam : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar 7 (1):78-82. https://doi.org/10.24903/pm.v7i1.1070.