Syahtia Pane, W. (2022) “ STUDENTS PERCEPTION TOWARD DESCRIPTIVE REVIEW ACTIVITY ON EXTENSIVE READING CLASS OF ENGLISH DEPARTMENT OF WIDYA GAMA MAHAKAM UNIVERSITY”, Pendas Mahakam : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar, 7(1), pp. 78–82. doi: 10.24903/pm.v7i1.1070.