(1)
Faiza Hawa; Rahmawati Sukmaningrum; Arso Setyaji. Dampak Penerapan Educative Song Dalam Pembelajaran Bahasa Inggis Pada Anak Usia Dini. j. warn. j. pendidik. dan. pembelajaran. 2023, 8, 146-160.