Wikaningtyas, Asih, and Muhammad Nasir. 2024. “Pendekatan Saintifik Dalam Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD”. Jurnal Warna : Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini 9 (1):49-65. https://doi.org/10.24903/jw.v9i1.1476.