[1]
Faiza Hawa, Rahmawati Sukmaningrum, and Arso Setyaji, “Dampak Penerapan Educative Song Dalam Pembelajaran Bahasa Inggis Pada Anak Usia Dini”, j. warn. j. pendidik. dan. pembelajaran., vol. 8, no. 2, pp. 146–160, Sep. 2023.