Wikaningtyas, Asih, and Muhammad Nasir. “Pendekatan Saintifik Dalam Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD”. Jurnal Warna : Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini, vol. 9, no. 1, Mar. 2024, pp. 49-65, doi:10.24903/jw.v9i1.1476.